Przeczytaj cztery teksty o restauracjach i had a terrible

Pobierz

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.Zadanie 8.. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części tekstu (4.1.-4.4.).. Do każdego z podanych zdań (4.1.-4.8.). (0-4) Przeczytaj teksty.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.6.1.. D (Pobyt Milesa w San Francisco został sfinansowany przez organizację charytatywną.). Na mapie południki narysowano co 10 o. Manaus leży na zachód od tego przylądka i między tymi punktami są trzy południki (Manaus leży na trzecim z nich).Strona 4 z 15 EJAP-P0-100 Zadanie 4.. Zakreśl literę A, B lub C.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodnąz treściątekstu.. Wpisz odpowiednią literę w każdą rubrykę tabeli.. A British artist, Banksy, was among them.. (0-4) Przeczytaj tekst.. )Bezpłatna usługa Google szybko przetłumaczy słowa, zwroty i strony internetowe z polskiego na ponad 100 innych języków i odwrotnie.P o w i ę c e j m ate r i ał ó w d o d r u ku d o E g z am i n u Ó sm o kl asi sty , z ap r asz am n a str o n ę w w w .. W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Wpisz znak X w odpowiednią kratkę.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. (Wydarzenie zostało zorganizowane i sfinansowane przez amerykańską fundację realizującą marzenia dzieci dotkniętych poważnymi chorobami..

Przeczytaj cztery teksty o restauracjach.

W zadaniach 1.1.-1.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. ZakreślliteręA, B lub C.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części tekstu (4.1.-4.4.).. Zaznacz znakiem X w tabeli, które zdania są zgodne z treścią tekstu (P-Prawda), a które nie (F-Fałsz).. e n g l y b o o k. p l Ż y cz ę ow ocn ej p r a cy z ma ter i a ł a mi moj eg o a u tor stw a , M a r ta Pa tk ow sk a - Du d z i a k tekst.. Przeczytaj cztery teksty o restauracjach.. Zdecyduj, czy każde zdanie (1.-4.). Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu.Tekst 2.. Każda z liter może być użyta więcej niż jeden raz.. Zakreśl literę A, B lub C. Repetytorium ósmoklasisty A2+/B1, Podręcznik Strona 51 1 Indywidualne 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Indywidualne 1.. (0-4) Przeczytaj tekst oraz zdania 4.1.-4.4.. Zakreśl literę A, B albo C. Repetytorium ósmoklasisty A2+/B1 - strona 51 Klasa 8 szkoły podstawowej Przedmiot Język angielski Wybierz książkę Język angielski.. The report is about A .4 ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH Zadanie 4. jest zgodne z treścią tekstu (TAK albo NIE).. I smiled and greeted her, too.na wschód wysunięty punkt kontynentu - przylądek Branco, dla którego podano długość geograficzną 35 o W..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt