Jak napisać streszczenie tekstu naukowego

Pobierz

Streszczenie powinno zawierać krótki opis zawartości pracy, szczególnie w odniesieniu do podejmowanego pro-blemu badawczego oraz uzyskanych wyników i wniosków.Po co pisze się abstrakty?. Zaczynamy dziś od abstraktu i struktury artykułu naukowego, natomiast w kolejnych tekstach przeczytacie m.in.: o orientacji na czytelnika i jego podświadomych oczekiwaniach, o tym, na czym skupiają się recenzenci,Streszczenie po angielsku - etapy pisania: Przeczytaj tekst i postaraj się go zrozumieć.. To skrótowe przedstawienie tekstu - np. książki, ciekawego artykułu czy pracy naukowej - w taki sposób, aby omówić wszystkie najważniejsze wątki.. Streszczenie powinno być zwięzłe, zawierać słowa kluczowe.Tekst naukowy, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy tematów naukowych.. Zrób to na jeden raz.Streszczenie jako derywat od tekstu oryginalnego tworzone jest metdtodą: a) skrótu lub/i b) uogólnienia lub/i c) przekładu z jednego systemu pojęciowego na inny lub/i d) opisu metatekstowego.. To tu powinno znajdować się większość znaczących wyrazów z tytułu.. Może przedstawiać historię pewnych procesów, bądź analizować te dziejące się obecnie, może opisywać wyniki przeprowadzonych .Ponieważ streszczenie to wynik pewnego zabiegu stylistycznego polegającego na przekształceniu tekstu wyjściowego w inny tekst - w tym wypadku tekst jest znacznie krótszy od oryginału..

Znaczenie pisemnego tekstu naukowego.

Zgodność jej (problematycznej) z wybranym tematem / sekcją czasopisma, w którym artykuł zostanie opublikowany.. Praktycznym tekstem służącym do przekazania, skrótu, zapamiętania istotnych treści, czyli należy do grupy gatunków praktyczno-użytkowych.Opracowanie językowe tekstu naukowego.. - Abstrakty publikacji.. Zrób plan streszczenia - uwzględnij sens tekstu źródłowego i dokonaj selekcji informacji.. piątek, 22 kwietnia 2016, 09:34.. Podobnie jak artykuł, streszczenie powinno w swojej budowie zawierać: - wstęp, gdzie przedstawimy cele pracy, -.. Streszczenie artykułu .Streszczenie powinno zawierać większość słów umieszczonych w tytule.. Jeszcze trochę o cechach streszczenia Dobrze przygotowane (zgodnie z powyższym schematem) streszczenie powinno mieć pewne stałe cechy.. Zidentyfikuj najważniejsze elementy tekstu i wypisz te, które powinny znaleźć się w streszczeniu.Jak napisać CV akademickie.. Streszczenie jest zawsze znacznie krótsze niż tekst oryginalny..

Określ cel zarówno streszczenia, jak i tekstu źródłowego.

Przede wszystkim na ono zachęcić czytelnika do przeczytania tej publikacji.. Nie bez powodu abstrakty mają ograniczoną liczbę słów lub znaków.. Dlatego też streszczenie powinno być zwięzłe i zaopatrzone w słowa kluczowe.Tym nie mniej bardzo ważna będzie koncentracja na roli wstępu, co pozwoli nam uniknąć najczęstszych błędów.. Należy jednak pamiętać, by podporządkować całą strukturę składniową głównemu podmiotowi.Jak napisać streszczenie artykułu?. Szczególnie ważne jest pierwsze zdanie streszczenia.. Musi być obiektywne i oddać znaczenie oryginałuStreszczenie artykułu ma pomóc czytelnikowi w zapoznaniu się w istotą jego treści.. Przy pisaniu Streszczenia, które ma najczęściej 200-250 słów powinna być zawarta przesłanka do podjęcia badania, jego cel, metody, wynikio charakterze naukowym powinno zawierać streszczenie.. Zazwyczaj będzie ograniczał się do jednej dziedziny np. językoznawstwa i zawierał tezę badawczą np. na temat czyjejś twórczości.. Powinno być łatwe do czytania i słuchania.. Musi zawierać następujące cztery elementy: Twoje pytanie i cele badawczeWskazówki: 1.. Posługiwanie się wyróżnikami stylu naukowego (jak: wyrażenia nominalne, składnia interpretacyjna, strona bierna, formy bezosobowe, my inkluzywne, spójniki skorelowane, przewaga hipotaksy nad parataksą, leksykalne wyznaczniki pewności sądu)..

Ogólna charakterystyka tekstu (tytuł, autor, rozmiar).

Opracowanie to jest podręcznym wyborem autora - po więcej informacji odsyłam czytelników do tekstu oryginalnego .Streszczenie ma dotyczyć jedynie skracanego tekstu Powinno przedstawiać najważniejsze wątki i treść w porządku chronologicznym W streszczeniu należy używać krótkich i prostych zdań Streszczenie należy napisać własnymi słowami, nie kopiujemy oryginalnego tekstu Jak napisać streszczenie?. Zapisujemy zasadnicze pytanie jakie zostało postawione, na które powinien odpowiedzieć artykuł.Przygotowaliśmy dla was kilka kroków, dzięki którym łatwiej będzie Wam napisać streszczenie: Spróbuj podzielić tekst na logiczne fragmenty.. Pomocne mogą się okazać wszelkie nagłówki oraz pogrubienia w tekście.. Ma to być tekst uniwersalny dla różnych.. Zaleca się umieszczenie ich w środku opisu.Przed zdradzeniem wskazówek, jak napisać streszczenie, warto wyjaśnić, czym ono właściwie jest.. W dzisiejszym artykule dowiesz się Jak napisać CV akademickie, w naszym obszernym przewodniku.. Przejrzyj tekst bez czytania i spróbuj podzielić go na sekcje tematyczne.. Jak przygotować artykuł naukowy i doprowadzić do jego publikacji?. Unikaj pisania ogólnych stwierdzeń.. 6.Streszczenie powinno być napisane zrozumiałym językiem, bez konkretnych, wąskich wyrażeń i definicji..

Kiedy skończysz resztę tekstu, napisz streszczenie na końcu.

Skupiamy się na koniecznych związkach między wszystkimi częściami artykułu: czytamy uważnie tytuł i streszczenie.. Zastanów się nad nim i zagłęb się w temat, jeśli nie jest Ci znajomy.. Dobry Wstęp jest najczęściej zwięzły, podparty referencja- mi i odnosi się do hipotezy roboczej.. Znajdź główną myśl/temat/wątek/twierdzenie w tekście źródłowym.. Poniższy artykuł opracowany został na podstawie materiałów naukowych, z których głównym źródłem bibliograficznym jest pozycja Wykłady ze stylistyki Doroty Zdunkiewicz-Jedynak.. Zapoznaj się dobrze z tekstem, który będziesz streszczać.. Ogólna charakterystyka artykułu.. Streszczenie jasno podsumowuje cele i wyniki twoich badań, aby czytelnicy dokładnie zrozumieli, o czym jest artykuł.. Ma być krótko i konkretnie.. Będzie poprawnie zawierać słowa kluczowe w tekście opisu, aby wyszukać artykuł.. Pisz krótko, zwięźle i rzeczowo.. Podsumować oznacza to zapewnienie zwięzłego przeglądu głównych punktów tekstu własnymi słowami.. Oblicz ile mamy znaczących słów w tytule (bez i, do, przy,w itp.).Streszczenie to krótkie streszczenie długiego tekstu (takiego jak rozprawa lub artykuł naukowy).. Jedna z najkrótszych części artykułu, a mianowicie streszczenie, jest zwykle poddawana największej liczbie zmian.Recenzja artykułu naukowego musi zawierać: 1.. W przypadku abstraktu publikacji (powiedzmy: artykułu lub książki), chodzi o zwięzłe streszczenie najważniejszych elementów tej publikacji.. bardzo słaby.. Język streszczenia powinien być prosty, przejrzysty i konkretny.. Jak napisać streszczenie artykułu naukowego Przede wszystkim należy używać prostego języka, prostych konstrukcji zdań.. Jak to zmierzyć?. Co ważne, streszczenie nie może być bardzo obszerne.Aby pomóc Ci w streszczaniu oraz analizowaniu swoich tekstów pełnych argumentów, artykułów, tekstów naukowych, tekstów historycznych, jak również analizy ustrukturyzowanych dzieł sztuki, Resoomer daje Ci narzędzie do 'Streszczania tekstu': narzędzie edukacyjne, które identyfikuje i podsumowuje ważne idee i fakty z Twoich dokumentów.Od tekstu do tekstu streszczenia 4.. Przeczytaj tekst.. Należy sprawić, by streszczenie było: wierne treści, zgodne z tematem tekstu bazowego; rzeczowe, konkretne - przekazujące najważniejsze informacje;Aby zrobić dobre streszczenie należy: uważnie przeczytać tekst wyjściowy; dokonać wyboru najważniejszych zdarzeń z akcji, którą chcesz streścić; zdecydować czy wybrane fakty ukazują sens dzieła; starać się być obiektywnym przy ich wyborze;Styl naukowy - funkcje i cechy.. Streszczenie artykułu ma zachęcić do przeczytania całości.. Charakterystyka i ocena treści, analiza artykułu naukowego: Dopasuj tekst do tytułu;Przed jego napisaniem warto zresztą go przygotować: takie notatki bardzo pomogą w napisaniu właściwego tekstu.. Pisząc streszczenie, najlepiej jest posługiwać się zdaniami wielokrotnie złożonymi, często imiesłowowymi równoważnikami zdań.. W kwartalniku Silniki Spalinowe jego objętość nie powinna przekraczać 5-8 wierszy.. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia, PWN, Warszawa 2009, s. 301.streszczenia lektur i innych książek pisz ze szczególną dbałością o poprawność nazw własnych m.in. imion bohaterów czy nazw miejsc geograficznych; jeśli piszesz streszczenie szczegółowe, możesz to zrobić na dwa sposoby: przeczytać całość i dopiero streszczać, albo czytać fragment, a następnie na bieżąco go opisywać.261 17.. Pomaga czytelnikowi zdecydować, czy dalsza część artykułu jest interesująca i warta lektury.. Aby dana osoba mogła sięgnąć po artykuł, musi się on wydać dla niej wartościowy, potrzebny, użyteczny naukowo..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt