Przeczytaj tekst spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te które poprawnie uzupełniają luki 11.1

Pobierz

Wpisz odpowiednią literę (A-H) obok numeru każdej luki.. Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 10.1.-10.3.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 11.1.-11.3.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Uwaga!. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Uwaga!. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Sześć wyrazów zostało podanych dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Angielski.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Uwaga!. zadanie 2/ 32 repretytorium Przeczytaj tekst.Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe,porprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym,uzupełnienie luk 1-7.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 10.1.-10.3.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te które poprawnie uzupełniają luki (1-3) wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki Uwaga Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej lukiZobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj tekst..

Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-3.

Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce (A-F) wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (6.1-6.3).. Wpisz odpowiednią literę (A-N) Siedem wyrazów zostało podanych dodatkowo i NIE pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Uwaga!. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (11.1.-11.3.).. Uwaga!. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A - F) obok numeru każdej luki.Przeczytaj tekst.. Kino E. Tasche F. wohntPrzeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych poniżej wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk.. Uwaga!. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki..

Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1- 3.

Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Uwaga!. Uwaga!. Wybierz odpowiednią literę (A-F) dla każdej luki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Trzy wyrazy zostały dodane dodatkowo.t A. doctor B. vitamins C. bandage D. go E. cold F. do Hi, Jamie's ill again.. Uwaga!. Spośród wyrazów podanych poniżej wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę A-F obok numeru każdej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luki 1-6.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-L) obok numeru luki.. Spośród wyrazów w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-3.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.2 Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Uwaga!. Uwaga!. Cztery wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do .Przeczytaj tekst..

Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniając luki 1-3 .

Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (11.1.-11.3.).. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-6 Wpisz odpowiednia litere A-L.Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazt zostały podane dodatkowo i niePrzeczytaj tekst.. Uwaga!. Wybierz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. będzie naj !. Uwaga!Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.6 Przeczytaj tekst.. Wpisze odpowiednią literę (A-F) w każdą lukę.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru luki.. Uwaga!. Uwaga!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt